Vluchtelingen in uw gemeente: hoe ga je daarmee om?

Wat tips uit de praktijk, met dank aan de evangelisatiecommissie van de Geref. Gemeente Amersfoort.

 1. Vertalen tijdens de dienst.

  1. Veel vluchtelingen spreken Engels. Het kan bij (nieuwe) vluchtelingen zo zijn dat ze alleen Arabisch spreken. Sommige spreken Eritrees.

  2. Stel een uitgebreide liturgie op in het Engels. Die liturgie bevat het Bijbelgedeelte en een korte samenvatting van de preek. Uw predikant of ouderling kan worden gevraagd hiervoor een uitgebreide preekschets of een samenvatting van de leespreek ter beschikking te stellen.

  3. Ga na (via dhr. Takken van Evangelie en Moslims bijv. ) of er mensen te vinden zijn die dit materiaal kunnen vertalen in het Arabisch of eventueel simultaan kunnen vertalen tijdens de diensten. Wellicht zijn er in uw gemeente vrijwilligers te vinden voor vertaalwerk. Bij simultaan vertalen hebt u één persoon nodig. Voor het reguliere vertaalwerk kunt u uitgaan van één vertaler per twee vluchtelingen.

 2. Vervoer naar en van de kerk.

  1. Voor het vervoer van de vluchtelingen zijn vrijwilligers en een aantal auto’s nodig. Wijs enkele mensen aan die dit (onder verantwoordelijkheid van de evangelisatiecommissie) regelen. Zorg voor duidelijke afspraken over de afhaal- en brengtijden.

  2. Inventariseer bij het AZC hoeveel mensen er naar de kerk hopen te komen.

  3. Hang eventueel een inschrijfformulier op in de hal van het AZC, waarop vluchtelingen aan kunnen geven wie er mee wil naar de kerk.

 3. Opvang na de kerkdienst.

  1. Koffiedrinken in één van de zalen is een optie. Wanneer dit niet mogelijk is, bijvoorbeeld omdat het tijdstip voor de maaltijd in het AZC te kort na de kerkdienst valt, kunt u overwegen de vluchtelingen in de zaal bij de kerk een maaltijd met soep en broodjes aan te bieden. Nodig daarbij ook kerkenraadsleden met hun gezin uit, per keer één gezin. Overweeg of u de vluchtelingen bij vertrek iets mee wilt geven (evangelisatiemateriaal o.i.d.).

 4. Materialen.

  1. Bij de Gereformeerde Bijbelstichting zijn Bijbels in het Arabisch beschikbaar.

  2. De Heidelbergse Catechismus in het Arabisch is te downloaden via de site www.refo500.nl.

 5. Communicatie

  1. Transparantie naar de kerkenraad toe is belangrijk.

  2. Van andere gemeenten is op het terrein van vluchtelingenwerk soms veel te leren. Zoek contact met gemeenten en wissel ervaringen uit.

 6. Evaluatie.

  1. Evalueer na een aantal weken of alles goed loopt en wat eventueel verbetering behoeft.