logovluchtheuvelStichting Hulpverlening De Vluchtheuvel
Beatrixlaan 15, 4461 PM Goes
telefoon: 0113-213098
fax: 0113-221289

e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

internet: www.stichtingdevluchtheuvel.nl
IBAN: NL15RABO0112506399

Grondslag: De Vluchtheuvel gaat uit van de Gereformeerde Gemeenten. Ze baseert zich bij het bieden van haar christelijke hulp op het Woord van God. Dit Woord van God wordt nader verklaard en uitgewerkt in De Drie Formulieren van Enigheid.  
In alle facetten van het werk van De Vluchtheuvel is het Woord van God richtinggevend. Dit komt tot uiting in (beleids-)keuzes die worden gemaakt, in het personeelsbeleid, in de hulpverlening aan cliënten, in de omgang met elkaar en in de samenwerking met andere organisaties. Een zorgvuldig samengesteld en methodisch goed onderbouwd hulpverleningsaanbod en een duidelijk herkenbare christelijke identiteit gaan bij De Vluchtheuvel hand in hand.

DoelstellingBij De Vluchtheuvel kunnen zowel jongeren als volwassenen hulp vragen. De hulpverlening wordt meestal verleend door een maatschappelijk werker, maar De Vluchtheuvel heeft ook enkele psychologen in dienst.


Hulpaanbod:  De kerntaak van De Vluchtheuvel is het bieden van christelijke hulpverlening bij psychosociale problemen zoals huwelijksproblemen, opvoedingsvragen, seksueel misbruik, eenzaamheid, psychische problemen, depressieve klachten, rouwverwerking, identiteitsvragen, enzovoort.

Verder kent het hulpaanbod van De Vluchtheuvel de volgende onderdelen:

 • ouder- en/of gezinsbegeleiding
 • advisering ambtsdragers en kerkenraden
 • schoolmaatschappelijk werk
 • mannen- en vrouwengroepen seksverslaving
 • gastopvang
 • sociale netwerkondersteuning
 • hulpverlening aan doven en slechthorenden
 • cursus zelfvertrouwen (identiteitsgroep)
 • rouwgroep jongeren
 • huwelijkstoerusting
 • opvoedingsondersteuning

Werkgebied

De Vluchtheuvel werkt landelijk en heeft kantoren en/of gesprekslocaties in Goes, Dordrecht, Woerden, Amersfoort, Zwolle, Lelystad en Rijssen.

 

De in het bestuur/raden vertegenwoordigde kerken:
Bestuur: bestuursleden zijn allen lid van de Gereformeerde Gemeenten. De Vluchtheuvel heeft een overeenkomst met de Hersteld Hervormde Kerk en de Gereformeerde Gemeenten in Nederland om (doop)leden van deze kerkverbanden hulp te bieden.


Bekostiging: De psychosociale hulp aan leden van de Gereformeerde Gemeenten wordt bekostigd door de Gereformeerde Gemeenten. Dat is iets meer dan de helft van de totale kosten. Verder zijn er de volgende inkomsten via subsidies of anderszins:

 • Eigen bijdragen per gesprek b(de hoogte is afhankelijk van de bijdrage vanuit het kerkverband)
 • Fondswerving door middel van giften, acties en donateurs
 • Bekostiging van de hulp door de Hersteld Hervormde Kerk en de Gereformeerde Gemeenten in Nederland
 • Eigen bijdragen van hulpvragers
 • Zorgverzekeraars (gedeeltelijk
 • Schoolmaatschappelijk werk (scholen en gemeenten)

Samenwerking: De Vluchtheuvel participeert in de samenwerking christelijke jeugdzorg (SCJ). Bij de uitvoering van het werk wordt met diverse andere organisaties samengewerkt.

 

NieuwsbriefDrie keer per jaar verzendt De Vluchtheuvel een Nieuwsbrief aan donateurs, kerkenraden en instellingen.

Een hulpvraag? Met al uw vragen en voor aanmelding kunt u op werkdagen bellen naar (0113) 21 30 98. U kunt zich ook direct online aanmelden: www.stichtingdevluchtheuvel.nl


Stichting De Oase
Secr. Grevelingenstraat 6, 4311 GC Bruinisseoase2
postadres: Secr. Grevelingenstraat 6, 4311 GC Bruinisse
telefoon: 0111-482413
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
IBAN: NL15INGB0007290852
 
Grondslag: De Bijbel als onfeilbaar Woord van God (zoals deze uit de oorspronkelijke talen getrouw is overzet in de Statenvertaling) en de Drie Formulieren van Enigheid, vastgesteld in de synode van Dordrecht in de jaren zestienhonderdachttien en zestienhonderdnegentien.

Doelstelling: 
Het oprichten en in stand houden van een diaconaal gastenverblijf op gereformeerde grondslag voor opvang van gemeenteleden uit de in het bestuur participerende kerken of personen die de grondslag van de stichting onderschrijven.

Activiteiten: De Oase in Ouddorp wil een diaconaal gastenhuis zijn, die in een voor de gasten identitair herkenbare omgeving en in een adequaat ingerichte entourage een fysieke en/of psychische rust- en herstelperiode nodig hebben.

Werkgebied: Landelijk

De in het bestuur/raden vertegenwoordigde kerken:
Bestuur: Gereformeerde Gemeenten (3 bestuursleden); Hersteld Hervormde Kerk (2 bestuursleden); Gereformeerde Gemeenten in Nederland (1 bestuurslid) en Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland (1 bestuurslid)
Raad van Advies: Gereformeerde Gemeenten (1 lid); Hersteld Hervormde Kerk (1 lid); Gereformeerde Gemeenten in Nederland (1 lid) en Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland (1 lid)
Bekostiging: de kosten van De Oase worden (groten-)deels vergoed door gasten, al dan niet met steun van de diaconieën van de gemeenten waaruit de gasten afkomstig zijn. Daarnaast ontvangt De Oase bijdragen vanuit kerken en particulieren.