dmzwork 

 Wat houdt de Participatiewet in?

Met de Participatiewet wil het kabinet bereiken dat jonggehandicapten die kúnnen werken, aan het werk gaan (participeren). De Tweede Kamer en de Eerste Kamer hebben het voorstel aangenomen. De wet gaat in op 1 januari 2015.

 

De hoofdlijnen:

 

 • Mensen die na 1 januari 2015 Wajong aanvragen, kunnen alleen nog Wajong krijgen als zij al vanaf jonge leeftijd een handicap of ziekte hebben, en nooit meer kunnen werken.

 • Jonggehandicapten die wel mogelijkheden hebben om te werken, kunnen bij de gemeente vragen om hulp bij het zoeken en houden van werk en/of om een bijstandsuitkering.

 • Mensen die al op 1 januari 2015 Wajong hadden, houden hun recht op Wajong en blijven bij UWV. Wel beoordeelt het UWV opnieuw of zij mogelijkheden hebben om te werken.

 • Er kunnen geen nieuwe mensen instromen in de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Mensen die niet zonder hulp kunnen werken, kunnen bij de gemeente om hulp vragen.

  Wat betekent de Participatiewet als u al Wajong heeft?

  Heeft u op 1 januari 2015 al Wajong? Dan gaan er enkele zaken voor u veranderen. De belangrijkste punten op een rij:

 • U houdt recht op Wajong en blijft bij UWV. U hoeft daarom geen hulp bij werk of een bijstandsuitkering aan te vragen bij de gemeente.

 • Valt u onder de oude Wajong (Wajong aangevraagd vóór 2010)? Dan beoordeelt het UWV opnieuw of u mogelijkheden heeft om te werken.

 • Vindt UWV dat u (gedeeltelijk) kunt werken? Dan krijgt u vanaf 2018 een lagere uitkering van 70% van het minimumloon (dit is nu 75%).

 • Blijkt (ook na de beoordeling) dat u nooit meer kunt werken? Dan blijft uw uitkering 75% van het minimumloon.

  Wat betekent de Participatiewet voor mensen die na 1 januari 2015 Wajong aanvragen?

  Nu de Participatiewet doorgaat, krijgen mensen die vanaf 2015 Wajong aanvragen, alleen nog Wajong als zij nooit zullen kunnen werken en op jonge leeftijd een ziekte of handicap kregen. Wie geen recht heeft op Wajong, kan bij de gemeente vragen om hulp bij het vinden en houden van werk en/of om een bijstandsuitkering.

 

Bron: Voornamelijk website UWV