Formulier Inzage gezinsbudget Diaconie Gereformeerde Gemeente te …………..

 

 

 

 

1. Naam:

2. Inkomsten Omgerekend per maand in €

Man

Netto maandinkomen

________

Netto vakantiegeld

________

Reiskostenvergoeding

________

Bijverdiensten

________

Gratificatie / 13e maand

________

Vrouw

Netto maandinkomen

________

Netto vakantiegeld

________

Reiskostenvergoeding

________

Bijverdiensten

________

Gratificatie / 13e maand

________

Huishouden

Teruggave belastingen:

 

Algemene heffingskorting

(als man of vrouw geen betaald werk verricht)

________

Teruggave hypotheekrente

________

…..

________

Kinderbijslag

________

Kinderopvangtoeslag

________

Kindgebonden budget

________

Zorgtoeslag

________

Tegemoetkoming schoolkosten

________

Huurtoeslag

________

Subsidie koopwoning

________

Alimentatie

________

Kostgeld inwonende personen

________

Overig (bijv. rente/dividend)

________

Totaal inkomsten

€ ________


3. Uitgaven

3.1 Vaste lasten Omgerekend per maand in €

Huur of hypotheek (bruto)

________

Servicekosten

________

Energie

Gas en andere brandstoffen

________

Elektriciteit

________

Water

________

Heffingen

onroerende-zaakbelasting

________

afvalstoffenheffing/reinigingsrecht

________

waterzuiveringsheffing

________

rioolrecht

________

ingezetenenheffing

________

hondenbelasting

________

overige heffingen

________

Telefoon kabel en internet

vaste telefoon

________

mobiele telefoon

________

abonnement kabel

________

internet (abonnement)

________

Verzekeringen

ziektekostenverzekering

________

opstalverzekering

________

… … …

________

… … …

________

… … …

________

School- en studiekosten

________

Kinderopvang

________

Contributies / abonnementen

abonnement kranten, tijdschriften

________

Contributies verenigingen

________

overige contributies

________

Vervoer

auto, motor, bromfiets

wegenbelasting

________

verzekering

________

onderhoud

________

afbetaling / afschrijving

________

brandstof

________

garagehuur en overige

________

openbaar vervoer

________

fiets

________

Alimentatie

________

Afbetalingen

________

Totaal vaste lasten

€ ________

3.2 Reserveringsuitgaven Omgerekend per maand in €

Kleding en schoenen

________

Inventaris

________

Onderhoud huis en tuin

________

Extra ziektekosten (bijv. eigen risico)

________

Vrijetijdsuitgaven

________

Vakantie

________

Sparen

________

Totaal reserveringsuitgaven

€ ________

3.3 Huishoudelijke uitgaven Omgerekend per maand in €

Voeding

________

Roken

________

Was- en schoonmaakartikelen

________

Persoonlijke verzorging

________

Huishoudelijke dienstverlening

________

Diversen (bijv. huisdieren, cadeaus,

Kosten bank/paspoort/rijbewijs, giften/collecten, etc.)

________

Zakgeld

________

Totaal huishoudelijke uitgaven

€ ________


4. Totaal inkomsten en uitgaven Omgerekend per maand in €

2. Totaal inkomsten

________

3.1 Totaal vaste lasten

________

3.2 Totaal reserveringsuitgaven

________

3.3 Totaal huishoudelijke uitgaven

________

Totaal uitgaven

________

Saldo (totaal inkomsten min totaal uitgaven)

€ ________


5. Spaartegoed(en) in €

 

________

 

________

 

________

Totaal

€ ________

 

 

NB Veel praktische informatie over goed omgaan met geld is te vinden op: www.nibud.nl